3 Tấn : – Xinchai C490: 265tr – Isuzu C240: 315tr

3.5 Tấn : – Xinchai C490: 275tr – Isuzu 4JG2 : 355tr

Kích Thước :3850*1240*2130

Tự Trọng :4276 (3,5 T + 500kg)

Càng Dài :1070 Mm

Công Suất :40 Kw

Thùng Dầu :60 l

Nâng Cao : 3 m

Chui Cont : + 15tr

Dịch Ngang : +15tr

Gật Gù : + 40tr

2 Tháp 4,5m: Cao 2950 + ~ 380kg: + 20tr

3 Tháp 4,5m +~ 450kg : + 40tr

Lốp Hơi + 10tr = Ốp Đặc = Lốp Kép – 15tr

5 tấn: Faw CA4DX23: 460Tr

Kích Thước :3850*1240*2130

Tự Trọng :4276 (3,5 T + 500kg)

Càng Dài :1070 Mm

Công Suất :60 Kw

Thùng Dầu :60 l

Nâng Cao : 3m

Lốp Hơi

Chui Cont : + 20tr

Dịch Ngang : +20tr

Gật Gù : + 50tr